KUNST I OFFENTLIG ROM

1996 «REPETISJON». Rakkestad rundkjøring

1996 «REPETISJON». Rakkestad rundkjøring
1996 «REPETISJON». Rakkestad rundkjøring, tekst

Mål: 650 x 120 cm, søyler 30 x 30 cm x 17 stk

Rakkestad Storgate/rundkjøring riksveg 105

Oppdragsgiver: Statens vegvesen. Kunstkonsulent Hagbart Solløs. Oppdrag etter vunnet lukket konkurranse.

Et syklisk forløp, inspirert av stedets jordbrukskultur. Søylene har skråsaget høypolerte toppflater, tre sider har bruddflater og siden som vender ut mot vegbanen har et finhugget relieff. Relieffet danner en sammenhengende organisk bølgestruktur som kan sees som plogfurer.

Intensjon om å skape en enkel form, som lett oppfattes mens vi er i bevegelse, med virkemidler som repetisjon, rytme og lys/skyggespill. Formen  viser nye aspekter av seg selv fra ulike synsvinkler.

1996 «REPETISJON». Rakkestad rundkjøring
1996 «REPETISJON». Rakkestad rundkjøring
1996 «REPETISJON». Rakkestad rundkjøring

1993 «VANNVEI». Ørje torg

1992 «LYSTHUS». Ambjørnrød skole, Fredrikstad
1993 «VANNVEI». Ørje torg, tekst

Mål: 115 x 110 x 300 cm

Oppdragsgiver: Marker kommune, Marker Sparebank/KORO. Kunstkonsulent Hans Ove Granat. Direkteoppdrag.

Vannmotivet Haldenvassdraget, med Ørje sluser konstruert av Engebret Soot.

En 9 tonn Kleberstein fra Viken gruver fra 1928 ble forært av Ivar Wiken og foreslått som råmateriale for skulptur. Historielaget og lokale krefter hadde dugnad for å få blokken ut av gruven, dette var en vanskelig og møysommelig prosess.

Noe av råblokkens karakter er bevart, med en oksidert side og toppen som er børstet ren. Det resterende er saget, hugget slipt, og høypolert. En kopi av Haldenvassdraget er hugget inn på toppflaten, hvor vannet renner. Der vannet pipler opp er startpunktet Ørje, og det renner ut i Halden. Fronten er et bilde på sluseport/trapp. Et møte mellom natur og kultur.

1993 «VANNVEI». Ørje torg, detalj
1993 «VANNVEI». Ørje torg, detalj

115 x 110 x 300 cm

1993 «VANNVEI». Ørje torg
1993 «VANNVEI». Ørje torg, henting av stein

Arbeid med å få blokken ut av gruven

1992 «LYSTHUS». Ambjørnrød skole, Fredrikstad

1992 «LYSTHUS». Ambjørnrød skole, Fredrikstad
1992 «LYSTHUS». Ambjørnrød skole, Fredrikstad, tekst

Mål: 250 cm høy, 300 cm diameter

Ambjørnrød skole, Fredrikstad, 1992

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune v/kunstkonsulent Magne Rudjord. Direkteoppdrag.

Materialer: Ferrocement og mosaikk med Buchtal chroma bassengfliser.

Lysthus med de 4 årstiders farger på innsiden, som samles i en solgul topp. Formen på skulpturen er en organisk replikk av skolepaviljonger, både i form og farge.

Mosaikken på innsiden består av mer enn 30 ulike farger i et abstrakt mønster. På hvert av de 4 benene har en årstidsrelatert hovedfarge som samles i en gulfarget topp. Skulpturen er tenkt som et møtepunkt – skolens velkomstsenter.

1992 «LYSTHUS». Ambjørnrød skole, Fredrikstad
1992 «LYSTHUS». Ambjørnrød skole, Fredrikstad, detalj
1992 «LYSTHUS». Ambjørnrød skole, Fredrikstad