KUNST I OFFENTLIG ROM

2004 «NUMMER». Sogsti skole, Drøbak 

2004 «NUMMER». Sogsti skole, Drøbak
2004 «NUMMER». Sogsti skole, Drøbak, tekst

Oppdragsgiver: Frogn kommune/KORO. Kunstkonsulent Hennie-Ann Isdahl. Direkteoppdrag.

Materialer: 4 fargers digitaltrykk med silketrykkfarger på glassklar selvklebende vinyl

Jeg arbeidet sammen med elevene i to dager med fokus på på hvordan vi bruker og opplever tall. Hvert klassetrinn har jobbet med tall for sitt klassetrinn, hvor de har visualisert tall med tekst, klipp, foto, tegning mm.

Elevenes arbeid er satt sammen i collage som fungerer som skilt og gir gjenkjennelse for hvert klassetrinn. 7 skilt montert over inngangsdøren til hvert av klasserommene, og 16 utsnitt er montert på sidefeltene ved de to hoveddørene.

2004 «NUMMER». Sogsti skole, Drøbak
2004 «NUMMER». Sogsti skole, Drøbak
2004 «NUMMER». Sogsti skole, Drøbak
2004 «NUMMER». Sogsti skole, Drøbak, detalj
2004 «NUMMER». Sogsti skole, Drøbak, detalj

2003 «NOMADE». Haugjordet Ungdomsskole, Ski

2003 «NOMADE». Haugjordet Ungdomsskole, Ski
2003 «NOMADE». Haugjordet Ungdomsskole, Ski, tekst

Mål: 5 lysbokser 150 cm diameter. 9 fotocallage 75 cm diameter.

Oppdragsgiver: Ski kommune/KORO. Kunstkonsulent Irene Rassmusen og Åse Marit Thorbjørnsrud. Direkteoppdrag.

Materialer: Lysbokser, fotocollage digitalprint med silketrykkfarger på PTG plast, malt bue på vegg.

Det nomadiske menneske. Visualisering av skolens mangfold med mer enn 30 nasjonaliteter. Portrettfoto av elevene i 7. og 8. klasse og et utvalg av deres fødebyer. Kunstprosjektet kan leses som en tidsepoke ved skolen.

De sirkelformede elementene skal gi inntrykk av å sveve/flyte- være i bevegelse, og er montert innenfor en halvsirkel. Den turkise fargen på halvsirkelen er hentet fra rommets interiør, for å samle komposisjonen.

Ansiktscollagene av elevene er et transparent kaotisk mylder. Bystrukturer fra byer i Norge og verden, hvor elevene er født, i hvitt lys på sort bakgrunn.

2003 «NOMADE». Haugjordet Ungdomsskole, Ski, detalj

NOMADE, detalj

2003 «NOMADE». Haugjordet Ungdomsskole, Ski
2003 «NOMADE». Haugjordet Ungdomsskole, Ski, detalj
2003 «NOMADE». Haugjordet Ungdomsskole, Ski

NOMADE: 5 lysbokser 150 cm diameter. 9 fotocallage 75 cm diameter.

2003 «THALAMPHORAKAMMER». Hunstad Aktivitetssenter, Bodø

2003 «THALAMPHORAKAMMER». Hunstad Aktivitetssenter, Bodø
2003 «THALAMPHORAKAMMER». Hunstad Aktivitetssenter, Bodø, tekst

Mål: 520 x 320 cm

Oppdragsgiver: Bodø kommune. Kunstkonsulent Anne Rita Nybostad. Direkteoppdrag

Materialer: Kompakt tegl, speilmosaikk og blyglass

En sirkelformet plass hvor det vokser frem et spiralformet tårn, som danner et rom med sitteplasser. Skulpturen er murt opp i kompakt tegl på stedet, med innslag av blyglass i gult, rødt, blått og grønt som følger trappeavsatsene.

Et skulpturelt sitteelement, en plass på plassen som opptrer forskjellig fra ulike synsvinkler. Intensjonen er å skape en skulptur som både er monumental og intim, et bilde på bevegelse og vekst, et sted for kreativitet og læring. Den har en er særegen form men samtidig forholder den seg til den omkringliggende arkitekturen i materialvalget.

2003 «THALAMPHORAKAMMER». Hunstad Aktivitetssenter, Bodø
2003 «THALAMPHORAKAMMER». Hunstad Aktivitetssenter, Bodø