KUNST I OFFENTLIG ROM

2006 «VEI». Sykehuset Asker og Bærum

«VEI». Sykehuset Asker og Bærum
«VEI». Sykehuset Asker og Bærum, tekst

Mål: 1 x 10 meter

Oppdragsgiver: KORO. Kunstkonsulent Per Hess. Direkteoppdrag etter godkjent forprosjekt.

Materialer: Lyskasse i aluminium med lysrør og fargepunkter.

Ønsket fra kunstkomité var et tilpasset hvitt veggobjekt basert på mine tidligere hvite verk. Et integrert verk som flukter med veggen, med stedsrelatert veistruktur fra Asker og Bærum som tema, hvor lys er et visuelt virkemiddel.

Veinettet E18 mellom Oslo og Drammen er perforert inn på innfelt lyskasse. Hvitt lys og noen fargepunkter i gul og oransje skaper et samspill i lyset og funkler på overflaten.

«VEI». Sykehuset Asker og Bærum

VEI, 1 x 10 meter

«VEI». Sykehuset Asker og Bærum
«VEI». Sykehuset Asker og Bærum

2006 «AKS». Rakkestad rundkjøring, Storgata i Rakkestad

«AKS». Rakkestad rundkjøring, Storgata i Rakkestad
«AKS». Rakkestad rundkjøring, Storgata i Rakkestad, tekst

Mål: 135 x 305 x 30 cm

Oppdragsgiver: Rakkestad kommune. Kunstkonsulent Gunnar Berg. Direkteoppdrag.

Materialer: Iddefjord grå granitt, tossene og lys spotter i bakkenivå

Skulpturen er råkilt på alle sider i ett stykke grå granitt, saget ligg med hull for bolter på bakkenivå, limt til underliggende fundament. Relieffet er hugget inn på begge sider, en positiv og en negativ side.

Overflaten er rustikk og ujevn, tegnet opp med vinkelsliper, mens relieffet er finere bearbeidet,  hugget, slipt og polert.

Utsmykkingen kan sees som en fossil eller et arkeologisk utgravningsobjekt, med relieff/avtrykk av kornaks.

Skulpturens plassering er gjort med den hensikt å illudere en port eller pilskilt når man kommer kjørende inn til Rakkestad senter. AKS korresponderer med skulpturen REPETISJON fra 1996 i motsatt ende av Storgata. Begge motivene har sterk forankring og symbolverdi for Rakkestad.

«AKS». Rakkestad rundkjøring, Storgata i Rakkestad

AKS, 135 x 305 x 30 cm

«AKS». Rakkestad rundkjøring, Storgata i Rakkestad

Negativ side, lavt relieff

«AKS». Rakkestad rundkjøring, Storgata i Rakkestad

Positiv side, høyt relieff

«AKS». Rakkestad rundkjøring, Storgata i Rakkestad

Detalj, positiv side

«AKS». Rakkestad rundkjøring, Storgata i Rakkestad, detalj

Detalj negativ side

2005 «TURIST», «HAMAR» og «PARIS». Ener ungdomsskole, Hamar

«TURIST», «HAMAR» og «PARIS». Ener Ungdomsskole, Hamar
«TURIST», «HAMAR» og «PARIS». Ener Ungdomsskole, Hamar, tekst

Mål: TURIST, 100 x 143 x 144 x 133 x 114 x 119, 40 x 28, 63 x 90, 50 x 35 cm.
ODYSSÉ HAMAR, 75 x 75 x 10 cm. ODYSSÉ PARIS, 152 x 152 x 10 cm

Oppdragsgiver: Hamar kommune/KORO. Kunstkonsulent Esther Helén Slagsvold. Direkteoppdrag.

Collagene på glassfasade er satt sammen av elevenes personlige reiseminner/suvenirer som: postkort, billett, stein, foto, skjell, kork, penger, klær, ting som vi bringer med oss hjem som reiseminner. I tillegg er det objekter fra Hamar museum. Collagene er stanset ut i rektangler i forskjellige størrelser, med samme forhold mellom høyde/bredde som klassiske postkort.

Komiteen ønsket kunst som engasjerer og brukermedvirkning. Visualisering av elevenes reiseminner/drømmer er hoved bestanddelen i kunstprosjektet TURIST. Et kaotisk transparent mylder av luftige/bevegelige minner, formet som postkort.

Kvadratiske lysbokser av to utvalgte byer fra elevenes reiser, Hamar og Paris. Bykartene er perforert med små hull hvor underliggende lys definert av bystrukturen siver ut

«TURIST» Ener Ungdomsskole, Hamar

TURIST, 100 x 143 x 144 x 133 x 114 x 119, 40 x 28, 63 x 90, 50 x 35 cm

«TURIST» Ener Ungdomsskole, Hamar, detalj

TURIST, detalj

«TURIST» Ener Ungdomsskole, Hamar, detalj
«TURIST» Ener Ungdomsskole, Hamar, detalj
Odyssé Hamar, Ener Ungdomsskole

ODYSSÉ HAMAR, 75 x 75 x 10 cm

ODYSSÉ PARIS

ODYSSÉ PARIS, 152 x 152 x 10 cm