KUNST I OFFENTLIG ROM

2012 «EKVINOKTIUM». Longyearbyen Kulturhus, Svalbard

«EKVINOKTIUM». Longyearbyen Kulturhus
«EKVINOKTIUM». Longyearbyen Kulturhus

Mål: Lengde 14 meter

Oppdragsgiver: Longyearbyen Lokalstyre Bydrift KF/KORO. Kunstkonsulent Sigrid Hernes. Direkteoppdrag etter prekvalifisering.

Materialer: Beiset bjerkefiner og forhåndsprogramert flerfarget LED

EKVINOKTIUM: Den panoramiske formen speiler arkitekturen. Et 14 meter langt integrert verk med forhåndsprogrammert LED i sakte temposkift med ulike intervaller og farger. De akustiske veggenes særegne form er utgangspunkt for lyset i horisontlinjen og markeringer av sentrale faser i solens gang.

Nеr du går inn i salen trer lysvirkningen frem langs veggene over trappen. Pastellfarger hvor hovedfargen er hvit med intervaller i langsomme skift. 4 uker i året endres lyset til 4 ulike karakterer for å markere vårjevndøgn, sommersolverv, høstjevndøgn og vintersolverv. Lyset har da sterkere karakter og hovedfargene er gul, grønn, blå og rød. Verket, med sitt lys og langstrakte form, leder publikum til plassene sine.

«EKVINOKTIUM». Longyearbyen Kulturhus
«EKVINOKTIUM». Longyearbyen Kulturhus
«EKVINOKTIUM». Longyearbyen Kulturhus

2009 «VERDEN», og «BÁBEL». Høvik Skole, Lier

«VERDEN», og «BÁBEL». Høvik Skole
«VERDEN», og «BÁBEL». Høvik Skole, tekst

Mål: VERDEN, 244 x 300 cm. BÁBEL, 270 x 100 cm x 3 stk

Oppdragsgiver: Lier kommune/KORO. Kunstkonsulent Reidun Bull-Hansen og Eirik Andre Bergan. Direkteoppdrag etter prekvalifisering.

Materialer: Fotocollage digitalprint pе børstet aluminium

VERDEN består av fotografier tatt i ulike byer fra mine reiser. Motiver fra gateliv, historiske/religiøse bygninger, museer, markeder mm. En sammensatt collage av utsnitt og detaljer i lag på lag, som forteller noe om vår sammensatte verden.

BАBEL har som intensjon å skape et visuelt bilde over ulike kulturers avbildning/portretter av mennesker, historisk og fram til i dag.

Intensjonen for begge arbeidene er å bringe dokumentariske inntrykk fra den store verden inn i skolehverdagen og utfordre/invitere til å se seg selv og sitt i en større sammenheng.

«VERDEN». Høvik Skole

VERDEN, 244 x 300 cm

«BÁBEL». Høvik Skole

BÁBEL, 270 x 100 cm x 3 stk

«BÁBEL». Høvik Skole, detalj

BÁBEL, detalj

2009 «LILJER I PARIS» og «SPIRIT CAIRO». Per Gynt Sykehjem, Moss

«LILJER I PARIS» og «SPIRIT CAIRO». Per Gynt Sykehjem
«LILJER I PARIS» og «SPIRIT CAIRO». Per Gynt Sykehjem, tekst

Oppdragsgiver: Moss kommune. Kunstkonsulent Svein-Ove Kirkhorn. Innkjøp.

Materialer: Digitaltrykk på plast, LED og maleri, grønn LED

ODYSSÉ LILJER I PARIS: Fotocollagen består av fotografier jeg har tatt på museer i Paris i perioden 1999- 2000. Utsnitt av marmorskulpturer og hvite liljer.

ODYSSÉ CAIRO er en stemningsrapport fra Cairo hvor jeg var i 1992. LED har fargen grønt som knyttes til islam, symbolikken har dype røtter i islamsk tradisjon, og er profetens farge da profeten sees i naturen og ikke i menneskelig form.

Odyssé, Liljer i Paris

ODYSSÉ LILJER I PARIS

Odyssé Spirit Cairo

SPIRIT CAIRO