KUNSTKRITIKK

Utklipp av avisomtale

Omtale høstutstillingen Oslo 1991

Tekst: Harald Flor