KUNSTKRITIKK

Utklipp av avisomtale

Omtale av utstillingen Status Oslo 1000/2000, Oslo Kunstsenter

Dagbladet 4. sep. 2000

Tekst: Harald Flor