KUNSTKRITIKK

Utklipp av avisomtale

Omtale av utstillingen Odyssé 2000,  Vestfold kunstsenter,

Tønsberg blad 17. november 2000

Tekst: Grethe Hald