KUNSTKRITIKK

Utklipp av avisomtale

Omtale av utstilling, Konstepidemin, Gøteborg

Göteborg-Posten 9. april. 1998

Tekst: Chrispin Ahlström